Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 410.71.4

Ældrecentret Toftegaarden, 410.71.4

Områdets status pr. 01.01.2010 Anvendes til ældrecenter 
Rammeområde nr. 410.71.4 
Områdenavn Ældrecentret Toftegaarden 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Område til offentlige formål 
Arealanvendelse Område til offentlige formål.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv, samt boliger. 
Bebyggelsesprocent 80% for området som helhed 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 2 
Tidligere rammeområde nr. 1.4.23 
Lokalplaner Delvist LP 1.2-23
Delvist LP 1.4-13 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
1.2-21 (vedtaget)
1.4-13 (vedtaget)