Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 410.71.9

STUK, 410.71.9

Områdets status pr. 01.01.2010 Rummer skole, kollegium, ungdomsboliger og kostskole med tilhørende boliger. 
Rammeområde nr. 410.71.9 
Områdenavn STUK 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Område til offentlige formål 
Arealanvendelse Område til offentlige formål
Der mulighed for boliger i området. 
Bebyggelsesprocent 150% for området som helhed 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 12 m.
Max etager: 2,5 
Opholds- og friarealer Mindst 10 % af grundarealet skal anvendes til samlede friarealer, fælles for det pågældende område. 
Parkering Parkering skal opfylde det aktuelle behov. 
Særlige bestemmelser Facadehøjden må ikke overstige 8 meter ved skæring til tag.
Parkering til ansatte og elever skal ske på området. 
Tidligere rammeområde nr. 1.4.25 
Lokalplaner LP 030-4.6 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
030-4.6 (vedtaget)
1.4-10 (vedtaget)
Lokalplan nr. 109-410 (vedtaget)
Lokalplan nr. 110-410 (vedtaget)