Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 410.81.3

Østerdalen, 410.81.3

Områdets status pr. 01.01.2010 Anvendes til renseanlæg og slambassiner m.v. 
Rammeområde nr. 410.81.3 
Områdenavn Østerdalen 
Zonestatus Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone 
Fremtidig anvendelse Tekniske anlæg 
Arealanvendelse Område til Tekniske Anlæg. 
Bebyggelsesprocent 20% for området som helhed 
Særlige bestemmelser Der må opføres det nødvendige byggeri for at et renseanlæg kan fungere, så som maskinhus, mandskabsrum med dertil hørende faciliteter. 
Tidligere rammeområde nr. 1.4.13 
Lokalplaner Delvist LP 1.4-04 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
1.4-04 (vedtaget)