Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 420.11.1

Agerskov, 420.11.1

Områdets status pr. 01.01.2010 Udbygget boligområde. 
Rammeområde nr. 420.11.1 
Områdenavn Agerskov 
Zonestatus Eksisterende: byzone og landzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Boligområde 
Arealanvendelse Boligområde.
Der kan indpasses lokale kollektive anlæg, institutioner, liberalt erhverv og mindre ikke-generende virksomheder. Miljøklasse 1-2 
Bebyggelsesprocent 30% for den enkelte ejendom 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5 
Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse

 
Parkering 2 p-pladser pr. bolig, åben-lav
1,5 p-plads pr. bolig, tæt-lav
1 p-plads pr. 50 m2 erhverv
1 p-plads pr. 50 m2 institution 
Særlige bestemmelser Vej- og stisystem skal udføres som differentieret vej- og stisystem. 
Tidligere rammeområde nr. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.10, 2.2.11, 2.2.12, 2.5.1 
Lokalplaner Delvist LP 2.1-01
Delvist LP 2.4-02
Delvist LP 2.2-06
Delvist LP 2.2-08 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
2.1-01 (vedtaget)
2.2-06 (vedtaget)
2.2-08 (vedtaget)
2.4-02 (vedtaget)
2.4-03 (vedtaget)