Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 420.11.8

Skovbrynet, 420.11.8

Områdets status pr. 01.01.2010 Udbygget boligområde. 
Rammeområde nr. 420.11.8 
Områdenavn Skovbrynet 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Boligområde 
Arealanvendelse Boligområde
Fastlagt til tæt-lav bebyggelse. 
Bebyggelsesprocent 40% for den enkelte ejendom 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 6,5 m.
Max etager: 1 
Parkering 1,5 p-plads pr. bolig 
Særlige bestemmelser Vej- og stisystem skal udføres som differentieret vej- og stisystem. 
Tidligere rammeområde nr. 2.2.8 
Lokalplaner LP 2.2-03 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
2.2-03 (vedtaget)
PBV 3 (vedtaget)