Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 420.31.1

Byggebjerg nord, 420.31.1

Områdets status pr. 01.01.2010 Udbygget erhvervsområde. 
Rammeområde nr. 420.31.1 
Områdenavn Byggebjerg nord 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Erhvervsområde 
Arealanvendelse Erhvervsområde.
F.eks. industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed. Miljøklasse 3-6 
Bebyggelsesprocent 50% for den enkelte ejendom 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 15 m. 
Detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.

 
Parkering 1 p-plads pr. 100 m2 erhverv 
Særlige bestemmelser Enkelte bygningsdele kan i særlige tilfælde tillades en højde over 15 m, hvis virksomhedens produktion kræver det.
Der skal i forhold til omgivelserne etableres en afskærmende beplantning.
Den landskabelige karakter og grænsen til det åbne land skal sikres ved en afbødende foranstaltninger i lokalplanlægningen. 
Tidligere rammeområde nr. 2.3.9 
Lokalplaner LP 013-4.1 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
013-4.1 (vedtaget)