Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 420.41.2

Elvej, 420.41.2

Områdets status pr. 01.01.2010

Erhvervsområde der anvendes til pladskrævende varegrupper samt lidt erhverv.

 
Rammeområde nr. 420.41.2 
Områdenavn Elvej 
Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

 
Fremtidig anvendelse Centerområde 
Arealanvendelse

Pladskrævende varegrupper

Dvs. biler, lystbåde, campingvogne, planter og havebrugsvare, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvare samt møbler.

Der kan indpasses erhverv i området. Miljøklasse 1-3

 
Bebyggelsesprocent

50% for den enkelte ejendom

 
Bygningshøjde og etageantal

Max bygningshøjde: 8,5 m.

 
Opholds- og friarealer

For pladskrævende varegrupper er der ikke fastsat maksimale butiksstørrelser.

Området er en del af et samlede arealet, som er udlagt til pladskrævende varegrupper i Agerskov. Den samlede ramme for arealet er 4.900 m2 bruttoetageareal.

Områdets maksimale udvidelsesramme til pladskrævende varegrupper er 500 m2. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.

 
Parkering

1 p-plads pr. 50 m2 butik
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

 
Særlige bestemmelser

Bygninger kan i særlige tilfælde tillades en højde over 8,5 m, hvor indretning og drift af den enkelte virksomhed nødvendiggør en større højde.

 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
013-4.1 (vedtaget)
BPV 1 (vedtaget)