Agerskov Ungdomskole, 420.71.2

Omr√•dets status pr. 01.01.2010 Rummer ungdomskole og sv√łmmehal samt bolig til forstander. 
Rammeomr√•de nr. 420.71.2 
Omr√•denavn Agerskov Ungdomskole 
Zonestatus Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Omr√•de til offentlige form√•l 
Arealanvendelse Område til offentlige og rekreative formål.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv, samt boliger. 
Bebyggelsesprocent 40% for omr√•det som helhed 
Bygningsh√łjde og etageantal Max bygningsh√łjde: 8,5 m.
Max etager: 2 
Parkering Parkering skal opfylde det aktuelle behov. 
Tidligere rammeomr√•de nr. 2.4.3 
Lokalplaner Delvist LP 2.4-04 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Milj√łklasser:
Milj√łklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
Lokalplan nr. 099-420 (vedtaget)