Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 420.81.2

Renseanlæg, 420.81.2

Områdets status pr. 01.01.2010 Anvendes til renseanæg. 
Rammeområde nr. 420.81.2 
Områdenavn Renseanlæg 
Zonestatus Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone 
Fremtidig anvendelse Tekniske anlæg 
Arealanvendelse Område til tekniske anlæg.
Renseanlæg, med dertil hørende bygninger og tekniske anlæg inkl. udvidelse af slamanlæg. 
Bebyggelsesprocent 20% for området som helhed. 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 8,5 m. 
Særlige bestemmelser Der må opføres det nødvendige byggeri for at et renseanlæg kan fungere, så som maskinhus, mandskabsrum med dertil hørende faciliteter m.m. 
Tidligere rammeområde nr. 2.4.10 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet