Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 430.11.4

Skærbækvej, 430.11.4

Områdets status pr. 01.01.2010

Boldbane

 
Rammeområde nr. 430.11.4 
Områdenavn Skærbækvej 
Zonestatus

Eksisterende: sommerhusområde
Fremtidig: byzone

 
Fremtidig anvendelse Boligområde 
Arealanvendelse

Boligområde
Fastlagt til åben-lav bebyggelse.

 
Bebyggelsesprocent

30% for den enkelte ejendom

 
Bygningshøjde og etageantal

Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 2

 
Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse

 
Parkering

2 p-pladser pr. bolig

 
Tidligere rammeområde nr.

4.1.1

 
Lokalplaner

LP 4.1-01

 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
1 (vedtaget)