Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 440.41.1

Arrild Ferieby, 440.41.1

Områdets status pr. 01.01.2010

Anvendes til detailhandel og ferieboliger.

 
Rammeområde nr. 440.41.1 
Områdenavn Arrild Ferieby 
Zonestatus

Eksisterende: sommerhusområde
Fremtidig: sommerhusområde

 
Fremtidig anvendelse Centerområde 
Arealanvendelse

Lokalcenter

Der kan indpasses kan indpasses privat service og liberalt erhverv. Miljøklasse 1-3

 
Bebyggelsesprocent

25% for den enkelte ejendom

 
Bygningshøjde og etageantal

Max bygningshøjde: 6,5 m.
Max etager: 1

 
Detailhandel

Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 1.000 m2 for dagligvare og 500 m2 for udvalgsvare.

Områdets samlede ramme til butiksformål er 3.000 m2 bruttoetageareal.

 
Parkering

1 p-plads pr. 25 m2 butik

 
Særlige bestemmelser

Bebyggelsen skal være minimum 35 m. fra vejskel.
Plantebæltet skal have en brede på 30 m. fra vejskal, dog skal oversigtsarealet friholdes.

 
Tidligere rammeområde nr.

4.3.1

 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
4.2-04 (vedtaget)
PBV 6 (vedtaget)