Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 450.11.3

Tingvej, 450.11.3

Områdets status pr. 01.01.2010 Udlagt til boligområde. Ikke taget i anvendelse. 
Rammeområde nr. 450.11.3 
Områdenavn Tingvej 
Zonestatus Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Boligområde 
Arealanvendelse Boligområde
Fastlagt til åben-lav bebyggelse. 
Bebyggelsesprocent 30% for den enkelte ejendom 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 6,5 m.
Max etager: 1 
Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse

 
Parkering 2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 50 m2 erhverv
1 p-plads pr. 50 m2 institution 
Særlige bestemmelser Da ådelen er et sårbart område, bør bebyggelsen respektere de landskabelige værdier. 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet