Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 450.11.4

Løkkeager, 450.11.4

Områdets status pr. 01.01.2010 Udbygget boligområde. 
Rammeområde nr. 450.11.4 
Områdenavn Løkkeager 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Boligområde 
Arealanvendelse Boligområde
Fastlagt til tæt-lav bebyggelse. 
Bebyggelsesprocent 25% for området som helhed 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 6,5 m.
Max etager: 1 
Parkering 1,5 p-plads pr. bolig 
Særlige bestemmelser Områder der udlægges til tæt-lav bebyggelse, må ikke påbegyndes uden der ligger en samlet plan for området. Hvis tæt-lav bebyggelse skal videreudstykkes, skal det ske efter en samlet plan og i overensstemmelse med en godkendt bebyggelsesplan. 
Tidligere rammeområde nr. 6.2.2 
Lokalplaner LP 6.2-01 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
6.2-01 (vedtaget)
6.3-01 (vedtaget)