Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 470.31.2

Rømøvej 26, Hønning, 470.31.2

Områdets status pr. 01.01.2010 Erhvervsområde for en smede- og svejseværksted. 
Rammeområde nr. 470.31.2 
Områdenavn Rømøvej 26, Hønning 
Zonestatus Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone 
Fremtidig anvendelse Erhvervsområde 
Arealanvendelse Erhvervsområde.
F.eks. industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed. Miljøklasse 3-5 
Bebyggelsesprocent 50% for den enkelte ejendom 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 8,5 m. 
Detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.

 
Parkering 1 p-plads pr. 100 m2 erhverv 
Særlige bestemmelser Bygninger kan i særlige tilfælde tillades en højde over 8,5 m, hvor indretning og drift af den enkelte virksomhed nødvendiggør en større højde. 
Tidligere rammeområde nr. 5.3.2 
Lokalplaner LP 022-8.2 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
Lokalplan nr. 022-8.2 (vedtaget)