Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 510.11.6

Nørrevang, 510.11.6

Områdets status pr. 01.01.2010 Delvist udbygget boligområde. 
Rammeområde nr. 510.11.6 
Områdenavn Nørrevang 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Boligområde 
Arealanvendelse Boligområde
Fastlagt til åben-lav og tæt-lav bebyggelse. 
Bebyggelsesprocent Åben-lav bebyg.: 30 % for den enkelte ejendom
Tæt-lav bebyg.: 40 % for den enkelte ejendom 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5 
Grundstørrelse Min. 700 m2 
Parkering 2 p-pladser pr. bolig, åben-lav
1,5 p-plads pr. bolig, tæt-lav 
Særlige bestemmelser Områder der udlægges til tæt-lav bebyggelse, må ikke påbegyndes uden der ligger en samlet plan for området. Hvis tæt-lav bebyggelse skal videreudstykkes, skal det ske efter en samlet plan og i overensstemmelse med en godkendt bebyggelsesplan. 
Tidligere rammeområde nr. 1.B.8 
Lokalplaner Delvist LP 149
Delvist LP 016-5.5 
Plandistrikt Skærbæk 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
016-5.5 (vedtaget)
149 (vedtaget)