Åbenråvej, 510.31.2

Omr√•dets status pr. 01.01.2010 Delvist udbygget erhvervsomr√•de. 
Rammeomr√•de nr. 510.31.2 
Omr√•denavn √Öbenr√•vej 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Erhvervsomr√•de 
Arealanvendelse Erhvervsområde.
Milj√łvenligt erhverv. Milj√łklasse 1-3 
Bebyggelsesprocent 40% for den enkelte ejendom 
Bygningsh√łjde og etageantal Max bygningsh√łjde: 8,5 m. 
Detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.

 
Parkering 1 p-plads pr. 100 m2 erhverv 
Tidligere rammeomr√•de nr. 1.E.4 
Lokalplaner LP 142 
Plandistrikt Sk√¶rb√¶k 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Milj√łklasser:
Milj√łklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
142 (vedtaget)