Åbenråvej, 510.31.2

Områdets status pr. 01.01.2010 Delvist udbygget erhvervsområde. 
Rammeområde nr. 510.31.2 
Områdenavn Åbenråvej 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Erhvervsområde 
Arealanvendelse Erhvervsområde.
Miljøvenligt erhverv. Miljøklasse 1-3 
Bebyggelsesprocent 40% for den enkelte ejendom 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 8,5 m. 
Detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.

 
Parkering 1 p-plads pr. 100 m2 erhverv 
Tidligere rammeområde nr. 1.E.4 
Lokalplaner LP 142 
Plandistrikt Skærbæk 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
142 (vedtaget)