Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 510.51.3

Hjemsted Oldtidscenter, 510.51.3

Områdets status pr. 01.01.2010 Anvendes til arkæologisk forskning- og formidlingcenter, museum. 
Rammeområde nr. 510.51.3 
Områdenavn Hjemsted Oldtidscenter 
Zonestatus Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone 
Fremtidig anvendelse Rekreativt område 
Arealanvendelse Område til offentlige og rekreative formål. 
Bebyggelsesprocent 20% for området som helhed. 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 6,5 m. 
Parkering Parkering skal opfylde det aktuelle behov. 
Særlige bestemmelser Byggeriet skal indpasses skånsomt i den eksisterende topografi. 
Tidligere rammeområde nr. 1.D.15 
Lokalplaner LP 140 
Plandistrikt Skærbæk 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
140 (vedtaget)