Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 510.51.4

Kolonihaver ved Ullerupvej, 510.51.4

Områdets status pr. 01.01.2010 Anvendes til kolonihaver. 
Rammeområde nr. 510.51.4 
Områdenavn Kolonihaver ved Ullerupvej 
Zonestatus Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone 
Fremtidig anvendelse Rekreativt område 
Arealanvendelse Rekreativt område.
Kolonihaver. 
Bebyggelsesprocent 10% for den enkelte ejendom. 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 6 m.
Max etager: 1 
Parkering Parkering skal opfylde det aktuelle behov. 
Særlige bestemmelser Det enkelte havelod kan ikke matrikuleres selvstændigt. 
Tidligere rammeområde nr. 1.D.9 
Plandistrikt Skærbæk 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet