Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 510.51.6

Motorsportsbane, 510.51.6

Områdets status pr. 01.01.2010

Anvendes til motorsportsbane.

 
Rammeområde nr. 510.51.6 
Områdenavn Motorsportsbane 
Zonestatus

Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

 
Fremtidig anvendelse Rekreativt område 
Arealanvendelse

Område til offentlige og rekreative formål.

 
Bygningshøjde og etageantal

Max bygningshøjde: 6 m.
Max etager: 1

 
Parkering

Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

 
Særlige bestemmelser

Der kan opføres mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets drift og vedligeholdelse.
Miljøministeriets aktuelle grænseværdier for støj skal indarbejdes ved lokalplanlægningen.

 
Tidligere rammeområde nr.

1.D.7

 
Plandistrikt Skærbæk 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
142 (vedtaget)