Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 510.71.3

Havevænget, 510.71.3

Områdets status pr. 01.01.2010 Rummer plejehjem, beskyttede og kollektive boliger. 
Rammeområde nr. 510.71.3 
Områdenavn Havevænget 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Område til offentlige formål 
Arealanvendelse Område til offentlige formål.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv, samt boliger. 
Bebyggelsesprocent 25% for området som helhed 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1 
Parkering 1 p-plads pr. bolig
1 p-plads pr. 50 m2 institution 
Særlige bestemmelser En direkte tilbygning, kan opføres i samme etageantal og bygningshøjde, som den eksisterende bebyggelse. 
Tidligere rammeområde nr. 1.D.2 
Lokalplaner LP 134 
Plandistrikt Skærbæk 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
134 (vedtaget)
Lokalplan nr. 066-510 (vedtaget)