Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 510.71.4

Skærbæk Kommuneskole, 510.71.4

Områdets status pr. 01.01.2010 Rummer skole, børnehave, fritidsordning mv. med tilhørende udenomsanlæg samt boligformål. 
Rammeområde nr. 510.71.4 
Områdenavn Skærbæk Kommuneskole 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Område til offentlige formål 
Arealanvendelse Område til offentlige og rekreative formål.
Der kan indpasses privat service og liberalt samt boilger. 
Bebyggelsesprocent 50% for området som helhed
30% for den enkelte boligejendom 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 12 m.
Max bygningshøjde, boliger: 8,5 m.
Max etager: 2,5
Max etager, boliger: 1,5 
Parkering 1 p-plads pr. bolig
1 p-plads pr. 50 m2 institution 
Tidligere rammeområde nr. 1.D.4 
Lokalplaner BPV 20 
Plandistrikt Skærbæk 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
PBV 20 (vedtaget)