Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 520.31.1

Damvej, 520.31.1

Områdets status pr. 01.01.2010 Udbygget erhvervsområde. 
Rammeområde nr. 520.31.1 
Områdenavn Damvej 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Erhvervsområde 
Arealanvendelse Erhvervsområde.
F.eks. industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed. Miljøklasse 1-3 
Bebyggelsesprocent 35% for den enkelte ejendom 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 11 m. 
Grundstørrelse Min. 2000 m2 
Detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.

 
Parkering 1 p-plads pr. 100 m2 erhverv 
Særlige bestemmelser Enkelte bygningsdele såsom skorstene eller lignende kan tillades højere end 11 m 
Tidligere rammeområde nr. 5.E.1 
Lokalplaner Delvist LP 501
Delvist LP 023-5.1 
Plandistrikt Skærbæk 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
088-520 (vedtaget)