Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 520.71.1

Brøns Kirke, 520.71.1

Områdets status pr. 01.01.2010 Rummer kirke og kirkegård. 
Rammeområde nr. 520.71.1 
Områdenavn Brøns Kirke 
Zonestatus Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Område til offentlige formål 
Arealanvendelse Område til offentlige formål.
Kirke og kirkegård. 
Parkering Parkering skal opfylde det aktuelle behov. 
Bevaring Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. Kulturatlas, Vadehavet. 
Tidligere rammeområde nr. 5.B.1 
Plandistrikt Skærbæk 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet