Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 520.81.1

Hovedvejen, 520.81.1

Områdets status pr. 01.01.2010

Dyrkes landbrugmæssigt.

 
Rammeområde nr. 520.81.1 
Områdenavn Hovedvejen 
Zonestatus

Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone

 
Fremtidig anvendelse Tekniske anlæg 
Arealanvendelse

Område til tekniske anlæg.
Tekniske anlæg til vedvarende energi.

 
Særlige bestemmelser

Området må benyttes til tekniske anlæg i form af solfanger og andre anlæg til vedvarende energi. Dertil kan der opføres teknikhuse, anlæg og installationer som er nødvendige for områdets drift til de pågældende formål. De tekniske anlæg skal etableres i tilknytning til eksisterende kollektive varmeforsyninger, og arealet må kun udbygges efter en samlet plan for området. 

Ved driftsophør, skal de pågældende anlæg samt installationer mv. fjernes af ejeren, inden der er gået et år.

Adgang til området skal sikres via kommunevej eller eksisterende privat adgang. Udkørsel til A11 via eksisterende godkendt udkørsel vil kræve særlig tilladelse fra Vejdirektoratet.

 

 
Plandistrikt Skærbæk 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
088-520 (vedtaget)