Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 553.81.1

Kraftvarmeværk i Rejsby, 553.81.1

Områdets status pr. 01.01.2010 Anvendes til kraftvarmeværk. 
Rammeområde nr. 553.81.1 
Områdenavn Kraftvarmeværk i Rejsby 
Zonestatus Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone 
Fremtidig anvendelse Tekniske anlæg 
Arealanvendelse Område til tekniske anlæg.
Kraftvarmeværk 
Bebyggelsesprocent 33% for området som helhed 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 8,5 m. 
Særlige bestemmelser Akkumuleringstanke og skorstene kan have en bygningshøjde over de 8,5 meter. Byggeriet i området skal indpasses mest skånsomt i den eksisterende landskab.
Kraftvarmeværket skal følge grænseværdierne for støj. 
Tidligere rammeområde nr. 8.L.16 
Lokalplaner LP 808 
Plandistrikt Skærbæk 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
808 (vedtaget)