Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 560.21.1

Kogsvej 64, Rejsby, 560.21.1

Områdets status pr. 01.01.2010 Anvendes til blandet bolig og erhverv. 
Rammeområde nr. 560.21.1 
Områdenavn Kogsvej 64, Rejsby 
Zonestatus Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone 
Fremtidig anvendelse Blandet bolig og erhverv 
Arealanvendelse Område til blandet bolig og erhverv.
Miljøklasse 1-3. 
Bebyggelsesprocent 40% for den enkelte ejendom 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5 
Særlige bestemmelser Virksomheden skal følge grænseværdierne for støj. 
Tidligere rammeområde nr. 8.L.20 
Lokalplaner LP 812 
Plandistrikt Skærbæk 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
812 (vedtaget)