Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 560.51.3

Gokartbane v. Skærbæk, 560.51.3

Områdets status pr. 01.01.2010 Anvendes til gokartbane. 
Rammeområde nr. 560.51.3 
Områdenavn Gokartbane v. Skærbæk 
Zonestatus Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone 
Fremtidig anvendelse Rekreativt område 
Arealanvendelse Område til offentlige og rekreative formål.
Gokartbane. 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5 
Særlige bestemmelser Der kan opføres mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets drift og vedligeholdelse.
Miljøministeriets aktuelle grænseværdier for støj skal indarbejdes ved lokalplanlægningen. 
Tidligere rammeområde nr. 8.L.19 
Lokalplaner LP 805 
Plandistrikt Skærbæk 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
805 (vedtaget)