Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 560.71.1

Statsfænglet Renbæk, 560.71.1

Områdets status pr. 01.01.2010 Anvendes til fængsel samt funktionærboliger. 
Rammeområde nr. 560.71.1 
Områdenavn Statsfænglet Renbæk 
Zonestatus Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone 
Fremtidig anvendelse Område til offentlige formål 
Arealanvendelse Område til offentlige formål.
Fængsel samt funktionærboliger. 
Bebyggelsesprocent 10% for området som helhed 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max højde, tekniske anlæg: 12 m.
Max etager: 1,5 
Opholds- og friarealer Mindst 10 % af grundarealet skal anvendes til samlede friarealer, fælles for det pågældende område. 
Detailhandel Der må etableres et detailhandelsområde med dagligvareudsalg til betjening af områdets brugere med et bruttoetageareal på i alt 50 m2. 
Parkering Parkering skal opfylde det aktuelle behov. 
Bevaring Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 031-8.2 
Særlige bestemmelser Enkelte bygninger indenfor området kan have en højde på optil 10 m.
Der skal tages særligt hensyn til sikring af drikkevandsinteresserne i området. 
Tidligere rammeområde nr. 8.L.26 
Lokalplaner LP 031-8.2 
Plandistrikt Skærbæk 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
031-8.2 (vedtaget)
Lokalplan nr. 090-560 (vedtaget)