Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 560.81.3

Flyveplads v. Skærbæk, 560.81.3

Områdets status pr. 01.01.2010 Anvendes til privat flyveplads 
Rammeområde nr. 560.81.3 
Områdenavn Flyveplads v. Skærbæk 
Zonestatus Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone 
Fremtidig anvendelse Tekniske anlæg 
Arealanvendelse Område til tekniske anlæg.
Flyveplads 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5 
Særlige bestemmelser Der kan opføres mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets drift og vedligeholdelse.
Byggeriet i området skal indpasses mest skånsomt i den eksisterende landskab.
Flyvepladsen skal følge grænseværdierne for støj. 
Tidligere rammeområde nr. 8.L.18 
Lokalplaner LP 804 
Plandistrikt Skærbæk 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
804 (vedtaget)