Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 560.91.1

Gårdbiogasanlæg ved Gånsager, 560.91.1

Områdets status pr. 01.01.2010 Landbrugsareal 
Rammeområde nr. 560.91.1 
Områdenavn Gårdbiogasanlæg ved Gånsager 
Zonestatus Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone 
Fremtidig anvendelse Landområde 
Arealanvendelse Landområde.
Gårdbiogasanlæg til produktion af biogas. 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 8,5 m. 
Særlige bestemmelser Enkelte bygningsdele kan have en bygningshøjde på optil 12 m.
Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende bebyggelse med hensyn til placering, omfang, formgivning, materialer og farver, så der opnås en helhedsvirkning i området. 
Tidligere rammeområde nr. 8.L.29 
Lokalplaner LP 043-5.3 (forslag) 
Plandistrikt Skærbæk 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
043-5.3 (vedtaget)