Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 610.11.4

Slotsbanken, 610.11.4

Områdets status pr. 01.01.2010 Udbygget boligområde samt brandstation og diverse kontor-, værksted- og servicevirksomheder. 
Rammeområde nr. 610.11.4 
Områdenavn Slotsbanken 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Boligområde 
Arealanvendelse Boligområde.
Der kan indpasses lokale kollektive anlæg, institutioner, liberalt erhverv, mindre virksomheder og værksted. Miljøklasse 1-4 
Bebyggelsesprocent 40% for den enkelte ejendom 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 9,5 m.
Max etager: 2 
Grundstørrelse Min. 280 m2 
Opholds- og friarealer

Eksisterende opholds- og friarealer kan ikke udstykkes til andre formål.

 
Parkering 2 p-pladser pr. bolig, åben-lav
1 p-plads pr. 50 m2 erhverv
1 p-plads pr. 50 m2 institution 
Tidligere rammeområde nr. 9.B12 
Lokalplaner Delvist LP 7.94
Delvist LP 9.51 
Plandistrikt Tønder 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
7.94 (vedtaget)
9.51 (vedtaget)