Indeks Sitemap A-√Ö Udskriv L√¶s h√łjt Hj√¶lp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
H√łjer - Lokalomr√•de 2
L√łgumkloster - Lokalomr√•de 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
T√łnder - Lokalomr√•de 6
R√łm√ł - Lokalomr√•de 7
 
T√łnder Kommune
Wegners Plads 2
6270 T√łnder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 610.41.1

T√łnder Centeromr√•de, 610.41.1

Områdets status pr. 01.01.2010

Centerområde.

 
Rammeomr√•de nr. 610.41.1 
Omr√•denavn T√łnder Centeromr√•de 
Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

 
Fremtidig anvendelse Centeromr√•de 
Arealanvendelse

Bymidte

F.eks. detailhandel, mindre v√¶rksteder, liberalt erhverv, servicevirksomheder, restauration/hotel, offentlige form√•l og lign. samt boliger og parkering. Milj√łklasse 1-2

 
Bebyggelsesprocent

150% for den enkelte ejendom

 
Bygningsh√łjde og etageantal

Max bygningsh√łjde: 15 m.
Max etager: 3,5

 
Grundst√łrrelse

Min. 300 m2

 
Opholds- og friarealer

Eksisterende opholds- og friarealer kan ikke udstykkes til andre formål.

 
Detailhandel

Butikker kan opf√łres med et maksimalt bruttoetageareal p√• 3.500 m2 for dagligvare og¬†2.000 m2 for udvalgsvare.

Omr√•det er en del af bymidten i¬†T√łnders centrale butiksomr√•de. For bymidten som helhed er omr√•dets samlede ramme til butiksform√•l¬†40.200 m2 bruttoetageareal.

Bymidtens maksimale udvidelsesramme til butiksformål er 5.000 m2. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.

 
Parkering

1 p-plads pr. bolig
1 p-plads pr. 25 m2 butik og restauration
1 p-plads pr. 50 m2 liberalt erhverv og service
1 p-plads pr. 50 m2 institution

 
Bevaring

Indenfor bymidten skal den historiske matrikelstruktur, kaldet stavn, og gadenettet bevares sammen med de historiske gavlhuse.

Officielle bygninger fra tidligere tidsperioder skal sikres og bevares, så deres arkitektur og tidligere funktion respekteres ved renovering, ombygning eller når bygningen overgå til anden funktion.

En bevarende lokalplan skal udpege bygninger der med deres arkitektur repr√¶senterer stilretninger der karakteriserer bymidten og villakvarterene, som eksempelvis barok, klassicisme, historicisme, Baupflege Kreis Tondern, nationalromantiske trempelbygninger, jugend (sk√łnvirke), bedre byggeskik, samt bygninger med bindingsv√¶rk.

Ved nybyggeri og indretning af nye butikker skal bevaringsinteresser respekteres, jf. også LP 8.46

 
Særlige bestemmelser

I tilf√¶lde af brand eller andre force majeure agtige forhold, er det tilladt at genopf√łre bebyggelse med en udformning og placering som den oprindelige bebyggelse.
En lokalplan for omr√•det skal sikre foranstaltninger som kan medvirke til at T√łnder kan modst√• oversv√łmmelser.

Butikker med udstillingsfunktion i vinduerne eller butikker med direkte kundebetjening skal indrettes i stueetagen, mens liberale erhverv og servicevirksomheder skal etableres i √łvrige etager.

 

 
Tidligere rammeområde nr.

8.B108, 8.B109, 8.C104, 8.C105, 8.C108, 8.C109, 8.C114, 8.C115, 8.C118, 8.C119, 8.C122, 8.C124, 8.C125, 8.P106, 8.P109, 8.P122, 8.P125

 
Lokalplaner

LP 8.46

 
Plandistrikt T√łnder 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Milj√łklasser:
Milj√łklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
8.46 (vedtaget)