Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 610.41.2

Butiksområde nord for Kongevej, 610.41.2

Områdets status pr. 01.01.2010

Centerområde.

 
Rammeområde nr. 610.41.2 
Områdenavn Butiksområde nord for Kongevej 
Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

 
Fremtidig anvendelse Centerområde 
Arealanvendelse

Bymidte

Der kan indpasses detailhandel, centerorienterede virksomheder, boliger, kollektiv transport, parkering og rekreativt område. Miljøklasse 1-2

 
Bebyggelsesprocent

60% for den enkelte ejendom.

 
Bygningshøjde og etageantal

Max bygningshøjde: 12 m.
Max etager: 2,5

 
Grundstørrelse

Min. 700 m2

 
Opholds- og friarealer

Mindst 10 % af grundarealet skal anvendes til samlede friarealer, fælles for det pågældende område.

 
Detailhandel

Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 3.500 m2 for dagligvare og 2.000 m2 for udvalgsvare.

Området er en del af bymidten i Tønders centrale butiksområde. For bymidten som helhed er områdets samlede ramme til butiksformål 40.200 m2 bruttoetageareal.

Bymidtens maksimale udvidelsesramme til butiksformål er 5.000 m2. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.

 
Parkering

1 p-plads pr. 25 m2 butik
1 p-plads pr. 50 m2 liberalt erhverv og service
1 p-plads pr. 50 m2 institution

 
Tidligere rammeområde nr.

5.D21, 8.C 102, 8.D112

 
Lokalplaner

Delvist LP 8.46
Delvist LP 8.99

 
Plandistrikt Tønder 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
8.46 (vedtaget)
8.99 (vedtaget)