Indeks Sitemap A-√Ö Udskriv L√¶s h√łjt Hj√¶lp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
H√łjer - Lokalomr√•de 2
L√łgumkloster - Lokalomr√•de 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
T√łnder - Lokalomr√•de 6
R√łm√ł - Lokalomr√•de 7
 
T√łnder Kommune
Wegners Plads 2
6270 T√łnder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 610.41.2

Butiksområde nord for Kongevej, 610.41.2

Områdets status pr. 01.01.2010

Centerområde.

 
Rammeomr√•de nr. 610.41.2 
Omr√•denavn Butiksomr√•de nord for Kongevej 
Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

 
Fremtidig anvendelse Centeromr√•de 
Arealanvendelse

Bymidte

Der kan indpasses detailhandel, centerorienterede virksomheder, boliger, kollektiv transport, parkering og rekreativt omr√•de. Milj√łklasse 1-2

 
Bebyggelsesprocent

60% for den enkelte ejendom.

 
Bygningsh√łjde og etageantal

Max bygningsh√łjde: 12 m.
Max etager: 2,5

 
Grundst√łrrelse

Min. 700 m2

 
Opholds- og friarealer

Mindst 10 % af grundarealet skal anvendes til samlede friarealer, fælles for det pågældende område.

 
Detailhandel

Butikker kan opf√łres med et maksimalt bruttoetageareal p√•¬†3.500 m2 for dagligvare og¬†2.000 m2 for udvalgsvare.

Omr√•det er en del af bymidten i¬†T√łnders centrale butiksomr√•de. For bymidten som helhed er omr√•dets samlede ramme til butiksform√•l¬†40.200 m2 bruttoetageareal.

Bymidtens maksimale udvidelsesramme til butiksformål er 5.000 m2. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.

 
Parkering

1 p-plads pr. 25 m2 butik
1 p-plads pr. 50 m2 liberalt erhverv og service
1 p-plads pr. 50 m2 institution

 
Tidligere rammeområde nr.

5.D21, 8.C 102, 8.D112

 
Lokalplaner

Delvist LP 8.46
Delvist LP 8.99

 
Plandistrikt T√łnder 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Milj√łklasser:
Milj√łklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
8.46 (vedtaget)
8.99 (vedtaget)