Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 610.51.1

Laurentiusstrømmen, 610.51.1

Områdets status pr. 01.01.2010 Grønne friarealer. 
Rammeområde nr. 610.51.1 
Områdenavn Laurentiusstrømmen 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Rekreativt område 
Arealanvendelse Rekreativt område.
Offentlige friarealer. 
Parkering Parkering skal opfylde det aktuelle behov. 
Bevaring Udpegede grønne områder skal bevares som åndehuller i midtbyen.
Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 8.46 
Særlige bestemmelser Der kan i begrænset omfang opføres mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets drift og vedligeholdelse. 
Tidligere rammeområde nr. 8.D103, 8.G102, 8.G103, 8.G110, 8.G111 
Lokalplaner LP 8.46 
Plandistrikt Tønder 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
8.46 (vedtaget)