Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 610.51.2

Mølledam - Anlægget, 610.51.2

Områdets status pr. 01.01.2010 Grønne friarealer. 
Rammeområde nr. 610.51.2 
Områdenavn Mølledam - Anlægget 
Zonestatus Eksisterende: byzone og landzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Rekreativt område 
Arealanvendelse Rekreativt område.
Offentlige friarealer. 
Parkering Parkering skal opfylde det aktuelle behov. 
Bevaring Udpegede grønne områder skal bevares som åndehuller i midtbyen.
Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 8.46 
Særlige bestemmelser Der kan i begrænset omfang opføres mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets drift og vedligeholdelse. 
Tidligere rammeområde nr. 8.D121, 8.G120, 9.D335 
Lokalplaner LP 8.46 
Plandistrikt Tønder 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
8.46 (vedtaget)
BPV 8 (vedtaget)
Lokalplan nr. 079-610 (vedtaget)