Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 610.51.3

Tidl. jernbane til Tinglev, 610.51.3

Områdets status pr. 01.01.2010

Rester af jernbanespor.

 
Rammeområde nr. 610.51.3 
Områdenavn Tidl. jernbane til Tinglev 
Zonestatus

Eksisterende: byzone og landzone
Fremtidig: byzone

 
Fremtidig anvendelse Rekreativt område 
Arealanvendelse

Rekreativt område.
Offentlige friarealer og stiforbindelser.

 
Særlige bestemmelser

Området må ikke bebygges.

Ved etablering af en sti på den tidligere jernbane til Tinglev skal der ved krydsning af A 11 optages forhandlinger med Vejdirektoratet.

 
Plandistrikt Tønder 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet