Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 610.71.6

Tønder Rådhus, 610.71.6

Områdets status pr. 01.01.2010 Rummer rådhus, museum og rekreative anlæg. 
Rammeområde nr. 610.71.6 
Områdenavn Tønder Rådhus 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Område til offentlige formål 
Arealanvendelse Område til offentlige formål. 
Bebyggelsesprocent 40% for den enkelte ejendom 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 15 m.
Max etager: 2,5 
Parkering 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal 
Tidligere rammeområde nr. 9.D11 
Lokalplaner Delvist LP 9.56
Delvist LP 9.73 
Plandistrikt Tønder 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
9.73 (vedtaget)
Lokalplan nr. 079-610 (vedtaget)