Holmeskolen, 610.71.7

Omr√•dets status pr. 01.01.2010 Anvendes til skole og SFO. 
Rammeomr√•de nr. 610.71.7 
Omr√•denavn Holmeskolen 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Omr√•de til offentlige form√•l 
Arealanvendelse Omr√•de til offentlige form√•l. 
Bebyggelsesprocent 40% for omr√•det som helhed 
Bygningsh√łjde og etageantal Max bygningsh√łjde: 15 m.
Max etager: 2,5 
Parkering 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal 
Tidligere rammeomr√•de nr. 9.D13 
Lokalplaner BPV 8 
Plandistrikt T√łnder 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Milj√łklasser:
Milj√łklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
BPV 8 (vedtaget)