Holmeskolen, 610.71.7

Områdets status pr. 01.01.2010 Anvendes til skole og SFO. 
Rammeområde nr. 610.71.7 
Områdenavn Holmeskolen 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Område til offentlige formål 
Arealanvendelse Område til offentlige formål. 
Bebyggelsesprocent 40% for området som helhed 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 15 m.
Max etager: 2,5 
Parkering 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal 
Tidligere rammeområde nr. 9.D13 
Lokalplaner BPV 8 
Plandistrikt Tønder 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
BPV 8 (vedtaget)