Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 610.71.9

Holmevej, 610.71.9

Områdets status pr. 01.01.2010

Anvendes til sportshaller, svømmehal, idrætsanlæg, vandrehjem og campingplads mv.

 
Rammeområde nr. 610.71.9 
Områdenavn Holmevej 
Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

 
Fremtidig anvendelse Rekreativt område 
Arealanvendelse

Område til offentlige formål.

 
Bebyggelsesprocent

40% for området som helhed

 
Bygningshøjde og etageantal

Max bygningshøjde: 10 m.
Max etager: 2

 
Parkering

Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

 
Særlige bestemmelser

Trafikbetjening af området skal ske til kommunevej. Ved etablering af boldbaner nærmere Østre Omfartsvej end 40 m skal der etableres forsvarlig afskærmeforanstaltninger ved hegning eller beplantning.

 
Tidligere rammeområde nr.

9.D12

 
Lokalplaner

BPV 8

 
Plandistrikt Tønder 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
BPV 8 (vedtaget)