Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 620.11.3

Ribe Landevej 1-33, 620.11.3

Områdets status pr. 01.01.2010 Udbygget boligområde. 
Rammeområde nr. 620.11.3 
Områdenavn Ribe Landevej 1-33 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Boligområde 
Arealanvendelse Boligområde.
Der kan indpasses lokale kollektive anlæg, institutioner, liberalt erhverv og mindre ikke-generende virksomheder. Miljøklasse 1-2 
Bebyggelsesprocent Hus nr. 1-17: 100% for den enkelte ejendom
Hus nr. 21-33: 50% for den enkelte ejendom 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 10 m.
Max etager: 2 
Grundstørrelse Hus nr. 1-17: min. 400 m2
Hus nr. 21-33: min. 700 m2 
Parkering 2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 50 m2 erhverv
1 p-plads pr. 50 m2 institution 
Bevaring Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 6.02 
Tidligere rammeområde nr. 6.B31 
Lokalplaner LP 6.02 
Plandistrikt Tønder 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
6.02 (vedtaget)
6.90 (vedtaget)