Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 620.11.4

Kastanieallé, 620.11.4

Områdets status pr. 01.01.2010 Udbygget boligområde. 
Rammeområde nr. 620.11.4 
Områdenavn Kastanieallé 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Boligområde 
Arealanvendelse Boligområde.
Der kan indpasses lokale kollektive anlæg, institutioner, liberalt erhverv og mindre ikke-generende virksomheder. Miljøklasse 1-2 
Bebyggelsesprocent Matrikel 1079, 1490 og 3503: 50% for den enkelte ejendom
Nord for Kastanie Allé: 25% for den enkelte ejendom
Syd for Kastanie Allé: 35% for den enkelte ejendom 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max bygningshøjde, matrikel 1079, 1490 og 3503: 12,5 m.
Max etager, tæt-lav og etage bebyg.: 2
Max etager, åben-lav bebyg.: 1,5 
Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse

 
Opholds- og friarealer

Eksisterende opholds- og friarealer kan ikke udstykkes til andre formål.

 
Parkering 2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 50 m2 erhverv
1 p-plads pr. 50 m2 institution 
Bevaring Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 6.02 og LP 6.16 
Tidligere rammeområde nr. 6.B18 
Lokalplaner Delvist LP 6.02
Delvist LP 6.16
Delvist LP 6.67 
Plandistrikt Tønder 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
6.02 (vedtaget)
6.16 (vedtaget)
6.67 (vedtaget)