Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 620.11.6

Kasernearealet syd, 620.11.6

Områdets status pr. 01.01.2010 Rummer den tidligere Tønder Kasernes hovedbygning, idrætsbygning, vagtbygning og tjenesteboliger. 
Rammeområde nr. 620.11.6 
Områdenavn Kasernearealet syd 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Boligområde 
Arealanvendelse Boligområde.
Der kan indpasses lokale kollektive anlæg, institutioner, liberalt erhverv og mindre ikke-generende virksomheder. Miljøklasse 1-2 
Bebyggelsesprocent 40% for den enkelte ejendom 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 12,5 m.
Max etager: 3 
Opholds- og friarealer

Eksisterende opholds- og friarealer kan ikke udstykkes til andre formål.

 
Parkering 1 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 50 m2 erhverv
1 p-plads pr. 50 m2 institution 
Bevaring Bevaringsinteresser skal respekteres. 
Tidligere rammeområde nr. 3.B37 
Lokalplaner LP 3.05 
Plandistrikt Tønder 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
3.05 (vedtaget)
3.70 (vedtaget)