Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 620.11.7

Kasernearealet nord, 620.11.7

Områdets status pr. 01.01.2010 Rummer dele af den tidligere Tønder Kasernes arealer og skydebane. Området rummer ganske få mindre bygninger. 
Rammeområde nr. 620.11.7 
Områdenavn Kasernearealet nord 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Boligområde 
Arealanvendelse Boligområde.
Der kan indpasses lokale kollektive anlæg, institutioner, liberalt erhverv og mindre ikke-generende virksomheder. Miljøklasse 1-2 
Bebyggelsesprocent 30% for den enkelte ejendom 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 2 
Parkering 1,5 p-plads pr. bolig samt dækning af parkeringsbehov til fritidsformål. 
Særlige bestemmelser Området omkring søen skal udlægges til fælles friarealer. 
Tidligere rammeområde nr. 3.B38 
Lokalplaner LP 3.05 
Plandistrikt Tønder 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
3.05 (vedtaget)