Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 620.31.1

Industri nord - Skovænget, 620.31.1

Områdets status pr. 01.01.2010 Delvist udbygget erhvervsområde. 
Rammeområde nr. 620.31.1 
Områdenavn Industri nord - Skovænget 
Zonestatus Eksisterende: byzone og landzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Erhvervsområde 
Arealanvendelse Erhvervsområde.
F.eks. industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed. Miljøklasse 3-6 
Bebyggelsesprocent 60% for den enkelte ejendom 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 12,5 m.
Max skorstenshøjde: 15 m. 
Grundstørrelse Min. 2500 m2 
Detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.

 
Parkering 1 p-plads pr. 100 m2 erhverv 
Tidligere rammeområde nr. 2.E17, 2.E19 
Lokalplaner Delvist LP 2.80 
Plandistrikt Tønder 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
2.80 (vedtaget)
Lokalplan nr. 092-620 (vedtaget)