Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 620.31.10

Østre Omfartsvej - Nordre Landevej, 620.31.10

Områdets status pr. 01.01.2010

Udlagt til erhvervsområde

 
Rammeområde nr. 620.31.10 
Områdenavn Østre Omfartsvej - Nordre Landevej 
Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

 
Fremtidig anvendelse Boligområde 
Arealanvendelse

Erhvervsområde
F.eks industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed. Der kan etableres Benzinsalg. Miljøklasse 3-6

 

 
Bebyggelsesprocent

50 % for den enkelte ejendom.

 
Bygningshøjde og etageantal

Max bygningshøjde: 10 m.
Max højde for siloer og skorsten o. lign: 16 m.
Max etager: 2

 

 

 
Parkering

1 p-plads pr. 25 m2 butik
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

 

 
Plandistrikt Bredebro 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
BPV 6 (vedtaget)