Industri nord - Nordre Industrivej, 620.31.2

Omr√•dets status pr. 01.01.2010 N√¶sten udbygget erhversomr√•de. 
Rammeomr√•de nr. 620.31.2 
Omr√•denavn Industri nord - Nordre Industrivej 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Erhvervsomr√•de 
Arealanvendelse Erhvervsområde.
F.eks. industri, v√¶rksted, transport- og oplagsvirksomhed. Milj√łklasse 3-6 
Bebyggelsesprocent 60% for den enkelte ejendom 
Bygningsh√łjde og etageantal Max bygningsh√łjde: 12,5 m.
Max skorstensh√łjde: 15 m. 
Grundst√łrrelse Min. 2500 m2 
Detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.

 
Parkering 1 p-plads pr. 100 m2 erhverv 
Tidligere rammeomr√•de nr. 2.00E+01 
Lokalplaner LP 2.64 
Plandistrikt T√łnder 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Milj√łklasser:
Milj√łklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
2.64 (vedtaget)
2.80 (vedtaget)