Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 620.31.5

Ribelandevej øst, 620.31.5

Områdets status pr. 01.01.2010 Udlagt til erhvervsområde. Ikke taget i anvendelse. 
Rammeområde nr. 620.31.5 
Områdenavn Ribelandevej øst 
Zonestatus Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone 
Fremtidig anvendelse Erhvervsområde 
Arealanvendelse Erhvervsområde.
F.eks. industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed. Miljøklasse 3-6 
Bebyggelsesprocent 60% for den enkelte ejendom 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 12,5 m.
Max skorstenshøjde: 15 m. 
Grundstørrelse Min. 2500 m2 
Detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.

 
Parkering 1 p-plads pr. 100 m2 erhverv 
Særlige bestemmelser Byggelinien mod Østre Omfarsvej skal respekteres. Ved Ribe Landevej skal der udlægges et areal på minimum 20 m. ud til vejen, der skal fungere som en grøn bufferzone ind til erhvervsområdet. Området syd for rundkørslen ved Ribe Landevej og Østre Omfartsvej skal planlægges, så der bliver en pæn indkørsel til Tønder by, dertil reservers et areal på minimum 100 m. syd for rundkørslen. 
Plandistrikt Tønder 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet