Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 620.41.2

Nørremarksvej nord, 620.41.2

Områdets status pr. 01.01.2010

Anvendes til detailhandel.

 
Rammeområde nr. 620.41.2 
Områdenavn Nørremarksvej nord 
Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

 
Fremtidig anvendelse Centerområde 
Arealanvendelse

Aflastningscenter

Der kan indpasses kan indpasses privat service og liberalt erhverv. Miljøklasse 1-3

 
Bebyggelsesprocent

50% for den enkelte ejendom

 
Bygningshøjde og etageantal

Max bygninghøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5

 
Grundstørrelse

Min. 2500m2

 
Detailhandel

Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 3.000 m2 for dagligvare og 1.500 m2 for udvalgsvare.

Områdets samlet ramme til butiksformål er 3.000 m2 bruttoetageareal.

 
Parkering

Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

 
Plandistrikt Tønder 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
BPV 1 - 541 (vedtaget)
Lokalplan nr. 092-620 (vedtaget)
Lokalplan nr. 096-620 (vedtaget)