Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 620.41.3

Nørremarksvej syd, 620.41.3

Områdets status pr. 01.01.2010

Udlagt til pladskrævende varegrupper.

 
Rammeområde nr. 620.41.3 
Områdenavn Nørremarksvej syd 
Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

 
Fremtidig anvendelse Centerområde 
Arealanvendelse

Pladskrævende varegrupper

Dvs. biler, lystbåde, campingvogne, planter og havebrugsvare, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvare samt møbler. 

Der kan indpasses erhverv i området. Miljøklasse 1-3

 
Bebyggelsesprocent

50% for den enkelte ejendom

 
Bygningshøjde og etageantal

Max bygninghøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5

 
Grundstørrelse

Min. 2500m2

 
Detailhandel

For pladskrævende varegrupper er der ikke fastsat maksimale butiksstørrelser.

Området er en del af et samlede arealet, som er udlagt til pladskrævende varegrupper i Tønder. Den samlede ramme for arealet er 41.200 m2 bruttoetageareal.

Områdets maksimale udvidelsesramme til pladskrævende varegrupper er 4.000 m2. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.

 
Parkering

Parkering skal tilpasses det aktuelle behov.

 
Tidligere rammeområde nr.

5.00E+04

 
Plandistrikt Tønder 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet