Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 620.71.1

Tønder Kirkegård, 620.71.1

Områdets status pr. 01.01.2010 Rummer kirkegård og kapel. 
Rammeområde nr. 620.71.1 
Områdenavn Tønder Kirkegård 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Område til offentlige formål 
Arealanvendelse Område til offentlige formål.
Kirkegård og kapel. 
Parkering Parkering skal opfylde det aktuelle behov. 
Bevaring Bevaringsinteresser skal respekteres. 
Særlige bestemmelser Der kan opføres mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets drift og vedligeholdelse. 
Tidligere rammeområde nr. 6.D31 
Lokalplaner LP 5.83 
Plandistrikt Tønder 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
5.83 (vedtaget)
Lokalplan nr. 086-620 (vedtaget)
PBV 7 (vedtaget)